โครงงานดาราศาสตร์

 astronomy project presentation 2563     

 

1.การนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ภายในประเทศ ประจำปี 2563

 

 

 

 

 astronomy academic youth meeting 01

 

2.การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 astronomy academic youth meeting 02

 

3.การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 astronomy academic youth meeting 03

 

4.การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 astronomy academic youth meeting 04

 

5.การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 4

 

 

 

 

 astronomy academic youth meeting 05

 

6.การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5

 

 

 

 

 astronomy academic youth meeting 06

 

7.การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6

 

 

 

 

 astronomy academic youth meeting 07

 

8.การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7

 

 

 

 

 TACS 2022

 

9.การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8