บทความภาพภ่ายดาราศาสตร์

บทความดาราศาสตร์

บทความดาราศาสตร์

ยาน JUICE ยานสำรวจเหล่าดวงจันทร์บริวารน้ำแข็งของดาวพฤหัสบดีของยุโรป

ยาน JUICE ยานสำรวจเหล่าดวงจันทร์บริวารน้ำแข็งของดาวพฤหัสบดีของยุโรป

[ประเด็นสำคัญโดยสรุป]

- องค์การอวกาศยุโรป (ESA) จะส่งยานจูซ (JUICE) เพื่อศึกษาดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์น้ำแข็ง 3 ดวง ได้แก่ ยูโรปา แกนีมีด และคัลลิสโต

- ยานจูซจะค้นหามหาสมุทรขนาดใหญ่ที่อาจฝังอยู่ใต้เปลือกดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี

- หากดวงจันทร์บริวารน้ำแข็งของดาวพฤหัสบดีเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต การค้นพบดังกล่าวจะช่วยขยายขอบเขตองค์ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดาวที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต

Read more ...

นักดาราศาสตร์ไทยหนึ่งเดียวในภารกิจ JWST

นักดาราศาสตร์ไทยหนึ่งเดียวในภารกิจ JWST

แนะนำตัวเอง

ผมชื่อ “แก้ว” สมาพร ติญญนนท์ ปัจจุบันเป็นนักดาราศาสตร์หลังจบปริญญาเอก (postdoctoral researcher) ที่ University of California Santa Cruz

Read more ...

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอญับ (Rajab) ฮ.ศ.1443

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอญับ (Rajab) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 ตรงกับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadil Akhir - เดือนที่ 6 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาเคร ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนรอญับ (Rajab  เดือนที่ 7 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

Read more ...

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนญามาดิล อาเคร  (Jamadil  Akhir)  ฮ.ศ.1443

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนญามาดิล อาเคร  (Jamadil  Akhir)   ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadil Awal - เดือนที่ 5 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาวัล ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadil Akhir - เดือนที่ 6 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

Read more ...

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนญามาดิล อาวัล (Jamadil  Awal) ฮ.ศ.1443

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนญามาดิล อาวัล (Jamadil  Awal) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอบีอุล อาเคร (Rabiul Akhir - เดือนที่ 4 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนรอบีอุล อาเคร ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadil Awal - เดือนที่ 5 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

Read more ...

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอบีอุล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ.1443

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอบีอุล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอบีอุล เอาวัล (Rabiul Awal - เดือนที่ 3 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนรอบีอุล เอาวัล ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุล อาเคร (Rabiul Akhir - เดือนที่ 4 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

Read more ...

“สิงคโปร์” นครรัฐเล็ก ๆ ใน ASEAN กับอุตสาหกรรมอวกาศ

“สิงคโปร์” นครรัฐเล็ก ๆ ใน ASEAN กับอุตสาหกรรมอวกาศ

ปกติแล้วเมื่อเรานึกถึงประเทศที่ชั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศ เรามักจะนึกถึงประเทศสหรัฐฯ รัสเซีย จีน กลุ่มชาติยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย ที่มีพื้นที่ใหญ่พอจะมีฐานปล่อยจรวดในพื้นที่ห่างไกลผู้คนได้ แต่ยังมีชาติเล็ก ๆ ที่มีข้อจำกัดไม่สามารถพัฒนาจรวดให้ปล่อยจากพื้นที่ในประเทศได้ แต่ก็ยังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ อย่าง “สิงคโปร์” นครรัฐเล็ก ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดนนทบุรีไม่มาก

Read more ...

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอบีอุล เอาวัล  (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1443

การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอบีอุล เอาวัล  (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซอฟาร (Safar - เดือนที่ 2 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนซอฟาร ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุล เอาวัล (Rabiul Awal - เดือนที่ 3 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

Read more ...

จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1443

จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม (Muharam เดือนที่ 1 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟาร (Safar เดือนที่ 2 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

Read more ...

จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดวันขึ้นปีใหม่ ในเดือนมุฮัรรอม (Muharam)  ฮ.ศ.1443

จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดวันขึ้นปีใหม่ ในเดือนมุฮัรรอม (Muharam)   ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah เดือนที่ 12 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันขึ้นปีใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม (Muharam เดือนที่ 1 ในปฏิทินอิสลาม) วันสำคัญประจำเดือนมุฮัรรอมจะเป็นวันที่ 10 ของเดือน จะมีชื่อเรียกว่าวันอาซูรอ (“อาซูรอ” เป็นชื่อจากภาษาอาหรับ มีความหมายว่าสิบ) ซึ่งวันอาซูรอในปีนี้จะตรงกับวันไหนขึ้นอยู่กับผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า

Read more ...

"เทศกาลราตรีแห่งเลขเจ็ด" เทศกาลตามประเพณีร่วมของจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม

"เทศกาลราตรีแห่งเลขเจ็ด" เทศกาลตามประเพณีร่วมของจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม

ในวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา คนไทยหลายคนอาจทราบว่าเป็น “วันที่ 7 เดือน 7” ซึ่งเป็นวันจัดเทศกาลทานาบาตะของญี่ปุ่น ที่มีธรรมเนียมการเขียนคำอธิษฐานลงกระดาษไปผูกกับกิ่งไผ่ แต่ที่จริงแล้วเทศกาล “วันที่ 7 เดือน 7” ไม่ได้มีเพียงในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังมีในประเทศอื่น ๆ ร่วมภูมิภาค อย่างจีน เกาหลี และเวียดนามด้วย

Read more ...

เกณฑ์พิจารณาการมองเห็นจันทร์เสี้ยวใหม่ของมาเลเซีย

เกณฑ์พิจารณาการมองเห็นจันทร์เสี้ยวใหม่ของมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่น่าจับตามองในการพัฒนาเกณฑ์พิจารณาการมองเห็นจันทร์เสี้ยว เพราะเป็นหนึ่งในประเทศที่นำการคำนวณทางดาราศาสตร์มาใช้กำหนดวันเริ่มต้นของเดือนอิสลามพร้อมกับ  “รุกยะห์” (การมองเห็นด้วยตาเปล่า) โดยใช้เกณฑ์การคํานวณทางดาราศาสตร์ ที่เรียกว่าเกณฑ์     “อิมกาน อัลรุกยะห์ 2 - 3 - 8” (Imkan al-Rukyah/expected visibility) คือ ความเป็นไปได้ที่จะสามารถมองเห็นจันทร์เสี้ยว ซึ่งจันทร์เสี้ยวจะถูกรับรองว่าเห็น เมื่อเป็นตามเงื่อนไขต่อไปนี้

Read more ...

ที่มาของเกณฑ์ “อิมกาน อัลรุกยะห์” (Imkan al-Rukyah/expected visibility)  ความเป็นไปได้ที่สามารถมองเห็นจันทร์เสี้ยวในมาเลเซีย จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah) ฮ.ศ. 1442 จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah)  ฮ.ศ.1442 จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนเชาวัล (Shawwal) ฮ.ศ.1442 เกณฑ์การมองเห็นจันทร์เสี้ยว Criteria for Lunar Crescent Visibility จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนชะบาน (Shaban) ฮ.ศ.1442 กลุ่มดาวฤดูใบไม้ผลิ (The Spring Constellations) จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอญับ (Rajab) ฮ.ศ.1442 จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอบีอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1442 เครื่องฉายดาวไซส์ : เครื่องฉายดาวรุ่นบุกเบิกที่ Made in Germany
Page 1 of 5