จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอบีอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1442

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซอฟาร (SAfar เดือนที่ 2 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1442 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงตอนเย็นหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนซอฟาร ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อที่จะกำหนดวันขึ้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนรอบีอุล เอาวัล (Rabiul Awal เดือนที่ 3 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1442 เดือนรอบีอุลเอาวัล (Rabiul Awal) ถือได้ว่าเป็นเดือนสำคัญของชาวมุสลิมเนื่องจากเป็นเดือนเกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) และจะมีประเพณีปฏิบัติกิจกรรมงานเมาลิด หรือกิจกรรมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)

as20201019 01

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 พื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่สามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

 

          หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันเวลาดังกล่าวมีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนรอบีอุล เอาวัล ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1442

          แต่หากวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 30 ของเดือนซอฟาร (SAfar) หรือวันสุดท้ายของเดือน

 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที

 นับให้วันที่ 1 เดือนรอบีอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1442

 ตรงกับวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563

          ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 ดวงจันทร์ดับวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 02:32 น. ดังนั้นในช่วงเวลาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เมื่อดวงอาทิตย์ตกในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ เขตพื้นที่ประเทศไทย อายุของดวงจันทร์ประมาณ 1.7 วัน ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าก่อนตกลับขอบฟ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

- อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 24 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 260 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:32 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 255 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 25 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:57 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 260 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:25 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 254 องศา

 

- อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 26 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 260 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:25 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 254 องศา

 

as20201019 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียง : รอยาลี  มามะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)