จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอญับ (Rajab) ฮ.ศ.1442

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadil Akir เดือนที่ 6 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1442 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงตอนเย็นหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาเคร  ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันขึ้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนรอญับ (Rajab เดือนที่ 7 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1442

as20210211 1 01

รูปที่ 1 แผนที่คาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เพื่อกำหนด เดือนรอญับ (Rajab) ฮ.ศ.1442

พื้นที่สีส้มไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวสามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

 

หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 เดือนรอญับ ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1442

          แต่หากวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 ของเดือนญามาดิล อาเคร (Jamadil Akir เดือนที่ 6 ในปฏิทินอิสลาม) หรือวันสุดท้ายของเดือนที่ 6 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที จะนับให้วันที่ 1 เดือนรอญับ (Rajab เดือนที่ 7 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

ข้อมูลของดวงจันทร์

ดวงจันทร์ดับในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 02:08 น. ดังนั้น วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ช่วงเวลาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) คือ ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าก่อนตกตามดวงอาทิตย์ไปภายในครึ่งชั่วโมง (ขึ้นกับสถานีที่ผู้สังเกต) อายุของดวงจันทร์ประมาณ 16 ชั่วโมง 20 นาที หรือ  0.61  วัน

 

- อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 35 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 256 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:03 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 254 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 34 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 256 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:56 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 254 องศา

 

- อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 33 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 256 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:56 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 254 องศา

 

as20210211 1 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

เรียบเรียง : รอยาลี  มามะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)