จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนชะบาน (Shaban) ฮ.ศ.1442

พื้นที่สีส้มเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่ที่สามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่สามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

as20210312 1 01

รูปที่ 1 แผนที่คาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อกำหนด เดือนชะบาน (Shaban) ฮ.ศ.1442

 

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอญับ (Rajab เดือนที่ 7 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1442 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงตอนเย็นหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนรอญับ  ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันขึ้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนชะบาน (Shaban เดือนที่ 8 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1442

หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 เดือนชะบาน (Shaban) ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1442

แต่หากวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 ของเดือนรอญับ (Rajap เดือนที่ 7 ในปฏิทินอิสลาม) หรือวันสุดท้ายของเดือนที่ 7 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที จะนับให้วันที่ 1 เดือนชะบาน (Shaban เดือนที่ 8 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564

 

ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก

        ดวงจันทร์ดับในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 17:22 น. ดังนั้น วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 ช่วงเวลาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) คือ ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ดวงจันทร์ตกตามดวงอาทิตย์ภายในสี่นาที  (ขึ้นกับสถานที่ผู้สังเกต) อายุของดวงจันทร์ประมาณ 1 ชั่วโมง 

- อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 4 นาที

  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 267 องศา

  ดวงจันทร์ตกเวลา 18:33 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 263 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 2 นาที

  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 267 องศา

  ดวงจันทร์ตกเวลา 18:30 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 263 องศา

 

- อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกพร้อมดวงอาทิตย์ 

  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 267 องศา

  ดวงจันทร์ตกเวลา 18:33 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 262 องศา

 

as20210312 1 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียง : รอยาลี  มามะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)