จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah)  ฮ.ศ.1442

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันที่ 1  เดือนเชาวัล (Shawwal เดือนที่ 10 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1442 หรือวันอีฏิลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ดังนั้นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนเชาวัล ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดวันขึ้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah  เดือนที่ 11 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442

as20210610 1 01

รูปที่ 1 แผนที่คาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
เพื่อกำหนดเดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah) ฮ.ศ.1442

พื้นที่สีแดงดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์  พื้นที่ไม่มีสีเป็นตำแหน่งดวงจันทร์ห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 7 องศา พื้นที่สีสมไม่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยว พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวผ่านกล้องโทรทรรศน์

 

หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้สังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442

แต่หากวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้สังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมจะกำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 30 ของเดือนเชาวัล (Shawwal  เดือนที่ 10 ในปฏิทินอิสลาม) หรือวันสุดท้ายของเดือนเชาวัลปีนี้ และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว  ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที”เดือนซุลกอดะห์”  โดยจะนับให้วันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah  เดือนที่ 11 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564


ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดวงจันทร์ดับเวลา 17:54 น. ณ เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า อายุดวงจันทร์ประมาณ 36 นาที เป็นอายุดวงจันทร์ที่น้อยมากๆ ดวงจันทร์จึงตกไป พร้อมๆกับดวงอาทิตย์จึงไม่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวในวันดังกล่าวได้

- อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ 3 นาที
  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 293 องศา
  ดวงจันทร์ตกเวลา 18:30 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 294 องศา

- กรุงเทพมหานคร ดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ 2 นาที
  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 294 องศา
  ดวงจันทร์ตกเวลา 18:43 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 295 องศา

- อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ก่อนหลังดวงอาทิตย์ 1 นาที 
  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:01 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 295 องศา
  ดวงจันทร์ตกเวลา 19:00 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 295 องศา

 

as20210610 1 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งดวงจันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ทางทิศตะวันตก
ตำแหน่งผู้สังเกต ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียง : รอยาลี  มามะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

 

อ้างอิงภาพ
รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm
รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)