จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม (Muharam เดือนที่ 1 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟาร (Safar เดือนที่ 2 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

as20210909 1 01

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564

พื้นที่สีส้มไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวสามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/1443/1443g_01b.pdf

 

 หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นวันเริ่มต้นเดือนหรือวันที่ 1 เดือนซอฟาร ประจำปี ฮีจเราะห์ศักราช 1443

       แต่หากวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 เดือนมุฮัรรอม (Muharam) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1443  และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที

 และนับให้วันที่ 1 เดือนซอฟาร ฮ.ศ.1443

 ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564

        ข้อมูลของดวงจันทร์

ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 07:53 น. ดังนั้น ในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เวลาดวงอาทิตย์ตก วันอังคารที่ 7 กัยายน 2564 เขตพื้นที่ประเทศไทย อายุดวงจันทร์ประมาณ 10 ชั่วโมง 

- อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 26 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 276 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:48 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 278 องศา

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 28 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 276 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:53 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 278 องศา

- อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 28 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 277 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:02 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 287 องศา

 

as20210909 1 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกต ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564

https://lh3.googleusercontent.com/RPdRwOHBj43nqBBwyigGrvlTT-rEOlAUyWjTECbVSMa5stss8_arzuR8aAYN9avqEg5-FZNLNT1udUUOcbSMOuqfsdM-a8AdCu63M8X1bj__z_CMqy-yjVdBOuSkc3fldr-OI7VB

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)