การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอบีอุล เอาวัล  (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซอฟาร (Safar - เดือนที่ 2 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนซอฟาร ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุล เอาวัล (Rabiul Awal - เดือนที่ 3 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

ar20211025 1 01

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564

พื้นที่สีส้มไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวสามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

 

       หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นวันเริ่มต้นเดือนหรือวันที่ 1 เดือนรอบีอุล เอาวัล ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1443

       แต่หากวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 เดือนซอฟาร (Safar) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนซอฟาร ฮ.ศ.1443  และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที และนับให้วันที่ 1 เดือนรอบีอุล เอาวัล ฮ.ศ.1443 ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564

        ข้อมูลของดวงจันทร์

ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 18:06 น. ดังนั้น ในช่วงเวลาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ช่วงหลังดวงอาทิตย์ตก วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ในเขตพื้นที่ประเทศไทย อายุดวงจันทร์ประมาณ 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน

 

- อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 51 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 264 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:57 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 262 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 50 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 264 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:54 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 261 องศา

 

- อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 49 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 264 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:57 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 261 องศา

 

 ar20211025 1 03

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกต ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)