การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอบีอุล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอบีอุล เอาวัล (Rabiul Awal - เดือนที่ 3 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนรอบีอุล เอาวัล ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุล อาเคร (Rabiul Akhir - เดือนที่ 4 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

as20211221 1 01

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พื้นที่สีส้มไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวสามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

 

        หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นวันเริ่มต้นเดือนหรือวันที่ 1 เดือนรอบีอุล อาเคร ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1443

       แต่หากวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 เดือนรอบีอุล เอาวัล (Rabiul Awal) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอบีอุล เอาวัล ฮ.ศ.1443  และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที และนับให้วันที่ 1 เดือนรอบีอุล อาเคร ฮ.ศ.1443 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 

ข้อมูลของดวงจันทร์

ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 04:16 น. ดังนั้น ในช่วงเวลาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ช่วงหลังดวงอาทิตย์ตกในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในเขตพื้นที่ประเทศไทย อายุดวงจันทร์ประมาณ 13 ชั่วโมง

 

- อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 27 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:56 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 254 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:23 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 248 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 23 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:49 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 254 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:12 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 247 องศา

 

- อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 20 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:49 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 253 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:09 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 247 องศา

 

as20211221 1 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกต ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)