การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนญามาดิล อาวัล (Jamadil  Awal) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอบีอุล อาเคร (Rabiul Akhir - เดือนที่ 4 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนรอบีอุล อาเคร ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadil Awal - เดือนที่ 5 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

as20211221 2 01

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564

พื้นที่สีส้มไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวสามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

 

        หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นวันเริ่มต้นเดือนหรือวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1443

       แต่หากในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 เดือนรอบีอุล อาเคร (Rabiul Akhir) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอบีอุล อาเคร ฮ.ศ.1443  และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที และนับให้วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล ฮ.ศ.1443 ตรงกับวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

 

ข้อมูลของดวงจันทร์

ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 14:44 น. ดังนั้น ในช่วงเวลาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) หลังดวงอาทิตย์ตกในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ในเขตพื้นที่ประเทศไทย อายุดวงจันทร์ประมาณ 27 ชั่วโมง หรือ 1.125 วัน

 

- อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 1 ชั่งโมง 6 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 248 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:06 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 244 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 1 ชั่งโมง 4 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:49 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 247 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:53 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 243 องศา

 

- อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 1 ชั่งโมง 2 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:46 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 247 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:48 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 242 องศา

 

as20211221 2 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกต ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)