การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนญามาดิล อาเคร  (Jamadil  Akhir)  ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadil Awal - เดือนที่ 5 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาวัล ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadil Akhir - เดือนที่ 6 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

as20220204 1 01

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565

พื้นที่สีส้มไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวสามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

 

       หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นวันเริ่มต้นเดือนหรือวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

       แต่หากในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 30 เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadil Awal) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนญามาดิล อาวัล ฮ.ศ.1443  และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที และนับให้วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร ฮ.ศ.1443 ตรงกับวันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565

        ข้อมูลของดวงจันทร์

ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 01:35 น. ดังนั้น ในช่วงเวลาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) หลังดวงอาทิตย์ตกในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 ในเขตพื้นที่ประเทศไทย อายุดวงจันทร์ประมาณ 16 ชั่วโมง 38 นาที

 

- อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 40 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 247 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:54 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 244 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 38 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 247 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:41 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 244 องศา

 

- อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 37 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 246 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:36 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 243 องศา

 

as20220204 1 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกต ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันจันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)