การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนชะบาน (Shaban) ฮ.ศ.1444

เนื่องจากวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอญับ (Rajap  เดือนที่ 7 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1444 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนรอญับ ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนชะบาน (Shaban  เดือนที่ 8 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444

as20230313 1 01

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal)

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566

พื้นที่สีส้มไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวสามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

 

       หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นวันเริ่มต้นเดือน หรือวันที่ 1 เดือนชะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444

       แต่หากในอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 30 เดือนรอญับ (Rajap) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอญับ ฮ.ศ.1444  และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที และนับให้วันที่ 1 เดือนชะบาน ฮ.ศ.1444 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 

        ข้อมูลของดวงจันทร์

ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 14:07 น. ดังนั้น ในช่วงเวลาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) หลังดวงอาทิตย์ตกในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ประเทศไทย อายุดวงจันทร์ประมาณ 28 ชั่วโมง 30 นาที

 

- อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 1 ชั่วโมง 8 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 259 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:37 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 263 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 1 ชั่วโมง 9 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 259 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:34 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 262 องศา

 

- อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 259 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:37 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 262 องศา

 

as20230313 1 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกต ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)