บทความภาพภ่ายดาราศาสตร์

บทความดาราศาสตร์

บทความดาราศาสตร์

กล้องโทรทรรศน์ทำงานอย่างไร ?

กล้องโทรทรรศน์ทำงานอย่างไร ?

        สาขาของวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด คือ ดาราศาสตร์ มนุษย์เราศึกษาวัตถุท้องฟ้าและเก็บรวบรวมข้อมูลมานานนับตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาล แต่เพิ่งมารู้ว่าแสงเป็นเพียงแถบเล็กๆของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด ราว 200 ปีก่อนเท่านั้น
        ศาสตร์แห่งการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เพื่อศึกษาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุท้องฟ้า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะภาพและข้อมูลต่างๆที่นักดาราศาสตร์ได้จากอุปกรณ์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงมุมมองที่มนุษย์เรามีต่อเอกภพอย่างมาก

Read more ...

การพิสูจน์สิ่งมีชีวิตจากบรรยากาศบนดาวเคราะห์

การพิสูจน์สิ่งมีชีวิตจากบรรยากาศบนดาวเคราะห์

        โลกเป็นที่พักพิงของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ปัจจุบันเราสามารถใช้การศึกษาฤดูกาลบนโลก เพื่อนำไปค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ได้หรือไม่?

Read more ...

Page 4 of 4