แอนาเล็มมา คือ รูปร่างที่โค้งเป็นเลข 8 ได้มาจากการถ่ายภาพตำแหน่งดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า ที่เวลาเดียวกันในแต่ละวัน ตลอดระยะเวลา 1 ปี  เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และมีแกนหมุนรอบตัวเองที่เอียง ดวงอาทิตย์จึงมีตำแหน่งปรากฏเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

as20200616 1 01

ภาพถ่ายโดย : György Soponyai

 

ดวงจันทร์ก็เกิดแอนาเล็มมาเช่นกันแต่จะใช้เวลาน้อยกว่าดวงอาทิตย์ เนื่องจากมีคาบการโคจรรอบโลกเพียง 29 วัน ซึ่งจะในแต่ละวันจะต้องชดเชยเวลาในการถ่ายภาพให้ช้าลงประมาณวันละ 50 นาที เพื่อให้สอดคล้องจะขึ้นและตกช้าลงวันละ ดังนั้น ควรจะถ่ายดวงจันทร์ให้ช้าลงวันละ 50 นาที

เนื่องจากวงโคจรที่เอียงและ

เป็นวงรีของดวงจันทร์ จึงทำให้ปรากฏเป็นแอนาเล็มมาได้เช่นกัน

เพื่อที่จะถ่ายภาพแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ให้ได้นั้น György Soponyai นักดาราศาสตร์ชาวฮังการี  จึงเลือกหมู่บ้าน Mogyoród

ประเทศฮังการี เป็นสถานที่ในการถ่ายภาพ เพราะว่าเป็นสถานที่ที่อากาศดีและใกล้บ้าน โดยเลือกถ่ายตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2563 แต่ในช่วงที่ ดวงจันทร์เป็นเสี้ยวบางและช่วงจันทร์ดับนั้นมีแสงที่สลัวมากเกินไปที่จึงไม่สามารถถ่ายภาพได้ และมุมมองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในภาพถ่าย ก็คือแสงไฟในช่วงค่ำคืนจากกรุงบูดาเปสต์ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

อ้างอิง

https://apod.nasa.gov/apod/ap200507.html

เรียบเรียง : นายดนุพล มากจาด - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

| Category: ข่าวดาราศาสตร์ | Hits: 4854