สถานีอวกาศนานาชาติเผชิญปัญหาการสูญเสียความดันภายใน เนื่องจากมีการรั่วไหลของอากาศ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

as20201105 3 01

 

ในระยะแรกปัญหาดังกล่าวยังไม่น่ากังวลมากนัก เนื่องจากปริมาณของอากาศยังรั่วไหลออกไปน้อยมาก จึงยังไม่มีการค้นหาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานักบินอวกาศที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจค้นหารอยรั่ว โดยมีเที่ยวบินขนส่งเสบียงและอุปกรณ์คอยเติมอากาศใหม่ทุก ๆ 1-3 เดือน

แต่ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 อัตราการรั่วไหลของอากาศเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้นักบินอวกาศที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติจำเป็นต้องเริ่มพยายามค้นหาต้นเหตุอย่างจริงจังด้วยสารพัดวิธี ในที่สุดก็จำกัดพื้นที่ลงได้ว่ารอยรั่วนั้นอยู่ในโมดูล Zvezda แต่ก็ยังหาตำแหน่งของรอยรั่วไม่เจอ (โมดูล Zvezda เป็นโมดูลเก่าแก่ที่สุดในสถานีอวกาศนานาชาติ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ห้องครัวและห้องอาบน้ำ)

ในที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดหนึ่งปีก็คลี่คลายลง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นักบินอวกาศคนหนึ่งโปรยใบชาให้ลอยอยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง โดยปิดประตูโมดูล Zvezda และเฝ้าสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของใบชาที่อยู่ภายในโมดูลดังกล่าว ผ่านทางกล้องวงจรปิด ใบชาค่อย ๆ ลอยเข้าหารอยขีดข่วนบนผนังใกล้กับอุปกรณ์สื่อสารของโมดูล ซึ่งเป็นต้นเหตุการรั่วไหลของอากาศ หลังจากพบตำแหน่งรอยรั่วนักบินอวกาศที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีอวกาศจึงดำเนินการซ่อมแซม​ชั่วคราวด้วยการใช้เทปกาวปิดไว้ เป็นการยุติปัญหาที่เกิดมายาวนานนับปี ก่อนที่จะดำเนินการซ่อมแซมอย่างถาวรต่อไป

 

ที่มา

https://www.sciencealert.com/iss-crew-just-used-floating-tea-leaves-to-find-an-elusive-air-leak

 

เรียบเรียงโดย

นายธนกฤต สันติคุณาภรต์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ

 

| Category: ข่าวดาราศาสตร์ | Hits: 3801