ภาพนี้เป็นภาพกาแล็กซี NGC 6946 ถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลของ NASA และ ESA แสดงให้เห็นรายละเอียดที่สวยงาม และสภาพแวดล้อมของดาวฤกษ์ในกาแล็กซีได้อย่างชัดเจน

potw2101a


กาแล็กซี NGC 6946 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 25.2 ล้านปีแสง บริเวณระหว่างกลุ่มดาวเซฟิอัส (Cepheus) และกลุ่มดาวหงส์ (Cygnus)

กาแล็กซีนี้หันด้านหน้าของจานเข้าหาโลกทำให้สามารถสังเกตเห็นได้ทั้งกาแล็กซี บริเวณใจกลางมีแถบพาดบาง ๆ คล้ายกับกาแล็กซีแบบมีคาน แต่ก็ไม่เด่นชัดนัก จึงจัดเป็นกาแล็กซีที่มีรูปร่างอยู่ระหว่างกาแล็กซีกังหันธรรมดา กับกาแล็กซีกังหันแบบมีคาน นอกจากนี้ยังมีอัตราการก่อตัวของดาวฤกษ์สูงและยังจัดเป็นกาแล็กซีแบบดาวกระจาย (Starburst Galaxy)

ความน่าสนใจอีกอย่างของกาแล็กซี NGC 6946 คือ ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา นักดาราศาสตร์ตรวจพบการระเบิดของซูเปอร์โนวาภายในกาแล็กซีนี้ถึง 10 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เกิดขึ้นเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น ทำให้กาแล็กซีนี้ได้รับฉายาว่า  “กาแล็กซีดอกไม้ไฟ (Fireworks Galaxy)” 

 

 

เรียบเรียง : น.ส. สุนิสา คงจันทร์ทอง - นักศึกษาฝึกงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 

อ้างอิง : https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/hubble-views-a-dazzling-fireworks-galaxy/

| Category: ข่าวดาราศาสตร์ | Hits: 3905