11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การนาซาเผยแพร่ภาพถ่ายดาวภาพแรกจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์ (James Webb Space Telescope) หรือ JWST แสดงให้เห็นจุดดาวสว่างทั้งสิ้น 18 ดวง โดยที่ทั้ง 18 ดวงนี้คือดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน เพื่อเป็นภาพไกด์ในการปรับกระจกกล้องทั้ง 18 บานต่อไป

as20220214 1 01

 

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ JWST ประกอบไปด้วยกระจกหลักจำนวนทั้งสิ้น 18 บาน แต่ละบานจะทำหน้าที่รวบรวมแสงจากห้วงลึกอวกาศอันมืดมิด และตอนนี้แม้ JWST จะกางกระจก 18 บานได้ทั้งหมดแล้ว แต่กระจกแต่ละบานนั้นยังไม่วางตัวอย่างสมบูรณ์แบบ

จากภาพแรกนี้ เป็นภาพของดาวฤกษ์ HD 84406 ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa Major) ความพิเศษก็คือหากส่องกล้องไปยังดาวดวงนี้ เราแทบจะไม่เห็นดาวดวงอื่นติดมาด้วยเลย ดังนั้น ดาวฤกษ์สว่างทั้ง 18 ดวงในภาพนี้ จึงเป็นดาวดวงเดียวกัน แต่ถูกบันทึกแยกออกมาเป็น 18 ดวง เนื่องจากกระจกทั้ง 18 บานที่ยังปรับไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นเอง

 

as20220214 1 02

 

ถัดจากนี้ ทีมควบคุมภาคพื้นโลกจะค่อย ๆ ปรับจูนกระจกแต่ละบาน จนกระทั่งแน่ใจว่าส่วนโค้งของกระจกนั้นอยู่ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ และแสงดาวจะสะท้อนจากกระจกทุกบานไปตกลงบนพิกเซลเดียวกันบนเซ็นเซอร์รับแสง เพื่อให้ดาวทั้ง 18 ดวงนี้กลายเป็นดาวดวงเดียวกัน

 

as20220214 1 03

 

นอกจากนี้ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ JWST ยังได้ถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองกลับมาอีกด้วย โดยใช้เลนส์พิเศษที่อยู่ภายในกล้อง NIRCam มีหน้าที่ในการถ่ายภาพกระจกหลักของ JWST ในขั้นตอนการปรับกระจกเท่านั้น

 

อ้างอิง :
https://blogs.nasa.gov/webb/2022/02/11/photons-received-webb-sees-its-first-star-18-times/

 

เรียบเรียง : ธนกร อังค์วัฒนะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

 

| Category: ข่าวดาราศาสตร์ | Hits: 3164