จีน เตรียมเปิดกล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์ (The Five-undred-meter Aperture Spherical Radio Telescope: FAST) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ให้นักดาราศาสตร์จากทั่วโลกร่วมใช้งานได้เป็นครั้งแรก หลังก่อสร้างเสร็จสิ้น และเริ่มทดสอบระบบอุปกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2559

as20191113 1 01

        กล้องโทรทรรศน์วิทยุ FAST เป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุที่มีจานรับสัญญาณคลื่นวิทยุแบบจานเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีประโยชน์ต่อการศึกษาทางดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากขนาดที่ใหญ่ทำให้ตรวจจับคลื่นสัญญาณวิทยุที่อยู่ห่างไกลและอ่อนมากๆ ได้ เช่น คลื่นแรงโน้มถ่วง และการลุกจ้าอย่างฉับพลันในช่วงคลื่นวิทยุ (Fast Radio Burst) จากวัตถุในห้วงอวกาศที่มีระยะทางไกลมาก ที่กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเล็กไม่สามารถตรวจจับได้

       ในอนาคต นักดาราศาสตร์ของจีนวางแผนพัฒนาอุปกรณ์ของกล้องโทรรรศน์วิทยุ FAST ให้มีคุณภาพสูงและละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาสัญญาณวิทยุที่เบาบางและมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆ  อาทิ การเปลี่ยนแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุเมื่อผ่านคลื่นแรงโน้มถ่วง การชนกันของหลุมดำ และสัญญาณคลื่นวิทยุที่เบาบางจากดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ และคาดว่าจะแจ้งกำหนดการเปิดใช้ให้งานอย่างเปิดทางการเร็วๆ นี้ 

อ้างอิง: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02790-3

เรียบเรียง : นายเจษฎา กีรติภารัตน์ 
เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ - สดร.

| Category: ข่าวดาราศาสตร์ | Hits: 7670