ในวันที่ 6  มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การนาซาแถลงชื่ออย่างเป็นทางการของยาน “Mars 2020 Rover” คือ “เพอร์เซเวียแรนส์” พร้อมที่จะส่งไปสำรวจดาวอังคารกลางปีนี้

as20200323 1 01

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/2020_rover_name_plate-1080_0.png

 

“เพอร์เซเวียแรนส์” (Perseverance) มีความหมายว่า ความเพียรพยายาม ความวิริยะ เป็นชื่อที่ชนะการประกวดโดย อเล็กซ์ แมเธอร์ (Alex Mather) นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นอายุ 13 ปีจากรัฐเวอร์จิเนีย

“มนุษย์เป็นสปีชีส์แห่งนักสำรวจซึ่งเราจะต้องพบกับอุปสรรคมากมายในการสำรวจดาวอังคาร แต่เรามีความเพียรพยายาม  ซึ่ง “เรา” ไม่ใช่เพียงแค่คนในชาติ แต่หมายถึงมนุษย์ทุกคน เราจะไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งอนาคต” ส่วนหนึ่งของเรียงความที่อเล็กซ์ส่งเข้าประกวด

ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ความเข้าใจลึกซึ้ง (InSight) จิตวิญญาณ (Spirit) และโอกาส (Opportunity)  คำเหล่านี้เป็นชื่อของยานสำรวจดาวอังคารรุ่นต่าง ๆ ความหมายของแต่ละชื่อต่างเป็นคุณสมบัติของมนุษย์นำที่พาเราไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ แต่มนุษย์จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากปราศจาก “ความเพียรพยายาม (Perseverance)”

ยานเพอร์เซเวียแรนส์จะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 และจะเดินทางถึงดาวอังคารในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เพื่อสำรวจพื้นที่ที่อาจจะเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในอดีต เก็บหินตัวอย่าง และทดสอบเทคโนโลยีที่จำเป็นในการส่งมนุษย์คนแรกไปยังดาวอังคารในอนาคต ซึ่งขณะนี้ยานอยู่ในขั้นตอนเตรียมการขั้นสุดท้าย และกำลังจะติดตั้งป้ายชื่อ “Perseverance” ที่แขนหุ่นยนต์ของยาน

เรียบเรียง : ธนกร อังค์วัฒนะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

อ้างอิง : https://www.nasa.gov/press-release/virginia-middle-school-student-earns-honor-of-naming-nasas-next-mars-rover

 

| Category: ข่าวดาราศาสตร์ | Hits: 5735