จากดาราศาสตร์สู่การพัฒนาเทคโนโลยี

00 001

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย : The Series

บทความชุด #ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย บอกเล่าหลากหลายเรื่องราวหลังบ้าน เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ กว่าจะมาเป็นชิ้นงานเทคโนโลยีสุดล้ำ มีเส้นทางอย่างไร ผลงานวิจัยอาจไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด สิ่งสำคัญคือการสร้างเส้นทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น

EP. 1  เปิดหลังบ้าน NARIT ลัดเลาะห้องปฏฺิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์

EP. 2  หุ่นยนต์กล้องดูดาว : เทคโนโลยีดาราศาสตร์ที่ให้เรามากกว่าการศึกษาเอกภพ

EP. 3  ระบบติดตามวัตถุอวกาศฝีมือคนไทย : แม้จะอยู่วงโคจรไหน เราก็ตามหาเจอ

EP. 4 เทคโนโลยีขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง ยกระดับงานวิจัยดาราศาสตร์และวิศวกรรม

EP. 5  เครื่องเคลือบกระจกเครื่องแรกของไทยสู่โครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก

EP. 6  ดาราศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ : จากเทคโนโลยีดาราศาสตร์สู่การพัฒนากายอุปกรณ์

EP. 7  จากแล็ปดาราศาสตร์สู่เครื่องช่วยหายใจ : วิกฤตโรคระบาดโควิดก่อเกิด NARIT Ventilator Development

EP. 8 ยกระดับงานวิจัยดาราศาสตร์ : #EvWaCo ทันสมัยที่สุด โมเดลแรกของโลก อุปกรณ์ลดแสงสว่างดาวฤกษ์ สำหรับศึกษาดาวคู่ และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ