Ep 32. อัพเดตความก้าวหน้าการก่อสร้างหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

 32 01

         

          ขณะนี้หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติอยู่ในระหว่างการติดตั้งและทดสอบระบบควบคุมการขับเคลื่อนกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร  โดยวิศวกรชาวเยอรมันร่วมกับทีมวิศวกรและช่างเทคนิคศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ  NARIT ครับ  ระบบดังกล่าวประกอบด้วยมอเตอร์ขนาดใหญ่และระบบควบคุมจำนวน 8 ตัว แยกเป็น 4 ตัว สำหรับขับเคลื่อนกล้องในแกนราบ (azimuth) และอีก 4 ตัว สำหรับขับเคลื่อนกล้องในแกนดิ่ง (elevation)

          การติดตั้งและทดสอบผ่านไปด้วยดีและเป็นผลสำเร็จทั้ง 2 แกน โดยเฉพาะแกนดิ่งนั้นสำคัญมาก เพราะเป็นการขับเคลื่อนจานรับสัญญาณขนาด 40 เมตร ที่มีน้ำหนักรวมถึง 300 ตัน ให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง 90 องศา (ตำแหน่งหงายจาน) มาที่ตำแหน่ง 0 องศา (ตำแหน่งที่จานขนานในแนวราบ) กระบวนการนี้ต้องอาศัยการปรับแรงและพารามิเตอร์ของมอเตอร์ร่วมกับปรับสมดุลของน้ำหนัก (weight balancing) เพื่อให้กล้องสามารถเคลื่อนที่ในแนวดิ่งได้อย่างสมบูรณ์

          หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่