จากดาราศาสตร์สู่การพัฒนาเทคโนโลยี

Ep. 13 กล้องโทรทรรศน์วิทยุทำงานอย่างไร?

Ep. 13 กล้องโทรทรรศน์วิทยุทำงานอย่างไร?

Read more ...

Ep. 14 Holography Receiver อุปกรณ์รับสัญญาณตัวแรกของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ

Ep. 14 Holography Receiver อุปกรณ์รับสัญญาณตัวแรกของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ

Read more ...

Ep. 15 อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุย่านแอล - NARIT ไม่ใช่แค่ซื้อแต่ร่วมผลิต หวังตอบโจทย์การทำงานกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ยกระดับความสามารถของวิศวกรไทย สู่การพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณขึ้นเอง

Ep. 15 อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุย่านแอล - NARIT ไม่ใช่แค่ซื้อแต่ร่วมผลิต หวังตอบโจทย์การทำงานกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ยกระดับความสามารถของวิศวกรไทย สู่การพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณขึ้นเอง

Read more ...

Ep. 16 เครื่องตรวจสภาพท้องฟ้าแบบอัตโนมัติ เช็คสภาพอากาศแบบ Real-time

Ep. 16 เครื่องตรวจสภาพท้องฟ้าแบบอัตโนมัติ เช็คสภาพอากาศแบบ Real-time

Read more ...

Ep. 17 วิทยาการแห่งดวงดาว ก้าวสู่วงการแพทย์

Ep. 17 วิทยาการแห่งดวงดาว ก้าวสู่วงการแพทย์

Read more ...

Ep. 18 เทคโนโลยีดาราศาสตร์ ถ่ายโอนสู่นวัตกรรมสร้างภาพในชีวิตประจำวัน

Ep. 18 เทคโนโลยีดาราศาสตร์ ถ่ายโอนสู่นวัตกรรมสร้างภาพในชีวิตประจำวัน

Read more ...

Ep. 19 ดาราศาสตร์วิทยุ ต้นกำเนิด “นวัตกรรมการสื่อสาร” และ เครือข่ายไร้สาย “WiFi” แห่งยุคปัจจุบัน

Ep. 19 ดาราศาสตร์วิทยุ ต้นกำเนิด “นวัตกรรมการสื่อสาร” และ เครือข่ายไร้สาย “WiFi” แห่งยุคปัจจุบัน

Read more ...

Ep. 20 ตำแหน่งโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า บอกพิกัดเวลาที่แม่นยำเที่ยงตรง

Ep. 20 ตำแหน่งโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า บอกพิกัดเวลาที่แม่นยำเที่ยงตรง

Read more ...

Ep. 21 งานวิจัยดาราศาสตร์ สู่นวัตกรรมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

Ep. 21 งานวิจัยดาราศาสตร์ สู่นวัตกรรมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

Read more ...

Ep. 22 Big Data ดาราศาสตร์ สร้างเครือข่ายประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากทั่วโลก เพื่อไขโจทย์ทางวิทยาศาสตร์

Ep. 22 Big Data ดาราศาสตร์  สร้างเครือข่ายประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากทั่วโลก เพื่อไขโจทย์ทางวิทยาศาสตร์

Read more ...

Ep. 23 NARIT จับมือภาควิชาฟิสิกส์ มช. สร้างชิ้นส่วนเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นจากแล็บขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง แม่นยำระดับ 10 ไมครอน

Ep. 23 NARIT จับมือภาควิชาฟิสิกส์ มช. สร้างชิ้นส่วนเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นจากแล็บขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง แม่นยำระดับ 10 ไมครอน

Read more ...

Ep. 24 ระบบดาวคู่ อาจไม่ได้ประกอบด้วยดาวฤกษ์เพียงสองดวงโคจรรอบกัน

Ep. 24 ระบบดาวคู่ อาจไม่ได้ประกอบด้วยดาวฤกษ์เพียงสองดวงโคจรรอบกัน

Read more ...

Ep. 25 ไขปริศนาสัญญาณ Fast Radio Burst (FRB) ทำความเข้าใจจักรวาลด้วยกล้องโทรทรรศน์ไทย

Ep. 25 ไขปริศนาสัญญาณ Fast Radio Burst (FRB) ทำความเข้าใจจักรวาลด้วยกล้องโทรทรรศน์ไทย

Read more ...

Ep. 26 NARIT ศึกษาอะไรเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบ้าง Ep. 27 NARIT ร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ตรวจจับสสารมืด Ep. 28 NARIT ใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กค้นหาแหล่งกำเนิดคลื่นความโน้มถ่วง Ep. 29 NARIT กับงานวิจัยไขปริศนาการกำเนิดกาแล็กซีผ่านดวงดาว Ep. 30 ถอดรหัสยุทธศาสตร์ นวัตกรรมองค์กรสู่องค์กรสร้างนวัตกรรมของ NARIT Ep 31. ศึกษาต้นกำเนิดเอกภพจากรังสีคอสมิกไมโครเวฟพื้นหลัง Ep 32. อัพเดตความก้าวหน้าการก่อสร้างหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ Ep 33. ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีประโยชน์อย่างไรต่อนักดาราศาสตร์ Ep 34. Astronomy Outreach : NARIT Model นำดาราศาสตร์สู่สังคมไทยในทุกระดับ โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (1/2) Ep 34. Astronomy Outreach : NARIT Model นำดาราศาสตร์สู่สังคมไทยในทุกระดับ โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (2/2)
Page 2 of 4