จากดาราศาสตร์สู่การพัฒนาเทคโนโลยี

Ep. 26 NARIT ศึกษาอะไรเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบ้าง

Ep. 26 NARIT ศึกษาอะไรเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบ้าง

Read more ...

Ep. 27 NARIT ร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ตรวจจับสสารมืด

Ep. 27 NARIT ร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ตรวจจับสสารมืด

Read more ...

Ep. 28 NARIT ใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กค้นหาแหล่งกำเนิดคลื่นความโน้มถ่วง

Ep. 28 NARIT ใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กค้นหาแหล่งกำเนิดคลื่นความโน้มถ่วง

Read more ...

Ep. 29 NARIT กับงานวิจัยไขปริศนาการกำเนิดกาแล็กซีผ่านดวงดาว

Ep. 29 NARIT กับงานวิจัยไขปริศนาการกำเนิดกาแล็กซีผ่านดวงดาว

Read more ...

Ep. 30 ถอดรหัสยุทธศาสตร์ นวัตกรรมองค์กรสู่องค์กรสร้างนวัตกรรมของ NARIT

Ep. 30 ถอดรหัสยุทธศาสตร์ นวัตกรรมองค์กรสู่องค์กรสร้างนวัตกรรมของ NARIT

Read more ...

Ep 31. ศึกษาต้นกำเนิดเอกภพจากรังสีคอสมิกไมโครเวฟพื้นหลัง

Ep 31. ศึกษาต้นกำเนิดเอกภพจากรังสีคอสมิกไมโครเวฟพื้นหลัง

Read more ...

Ep 32. อัพเดตความก้าวหน้าการก่อสร้างหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

Ep 32. อัพเดตความก้าวหน้าการก่อสร้างหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

Read more ...

Ep 33. ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีประโยชน์อย่างไรต่อนักดาราศาสตร์

Ep 33. ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีประโยชน์อย่างไรต่อนักดาราศาสตร์

Read more ...

Ep 34. Astronomy Outreach : NARIT Model นำดาราศาสตร์สู่สังคมไทยในทุกระดับ โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (1/2)

Ep 34. Astronomy Outreach : NARIT Model  นำดาราศาสตร์สู่สังคมไทยในทุกระดับ โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (1/2)

Read more ...

Ep 34. Astronomy Outreach : NARIT Model นำดาราศาสตร์สู่สังคมไทยในทุกระดับ โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (2/2)

Ep 34. Astronomy Outreach : NARIT Model  นำดาราศาสตร์สู่สังคมไทยในทุกระดับ โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (2/2)

Read more ...

Ep 35. ยกระดับกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ : นวัตกรรมขาเทียมเหนือเข่าอัจฉริยะ

Ep 35. ยกระดับกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ : นวัตกรรมขาเทียมเหนือเข่าอัจฉริยะ

Read more ...

EP.1 เครื่องช่วยหายใจต้นแบบ

EP.1 เครื่องช่วยหายใจต้นแบบ

Read more ...

Page 3 of 4