จากดาราศาสตร์สู่การพัฒนาเทคโนโลยี

EP.3 ระบบติดตามวัตถุอวกาศ

EP.3 ระบบติดตามวัตถุอวกาศ

Read more ...

EP.4 ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ

EP.4 ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ

Read more ...

EP.5 เครื่องวัดสภาพท้องฟ้าอัตโนมัติ

EP.5 เครื่องวัดสภาพท้องฟ้าอัตโนมัติ

Read more ...

EP.6 ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลองฝีมือคนไทย

EP.6 ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลองฝีมือคนไทย

Read more ...

EP.7 อุปกรณ์รับสัญญาณความถี่วิทยุย่านเคยู

EP.7 อุปกรณ์รับสัญญาณความถี่วิทยุย่านเคยู

Read more ...

Page 4 of 4