ดาวน์โหลด

Logo CAAS

 60

 

Artwork Logo MHESI final 27 04 2564 01 400px   logo PNG2

 

1. โครงการและกำหนดการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (CAAS) ครั้งที่ 4         (Download)
2. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ CAAS #ครั้งที่ 1   (Download)
3. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ CAAS #ครั้งที่ 2   (Download)
4. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ CAAS #ครั้งที่ 3   (Download)