สถานที่และการเดินทาง

       การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมสัมนาได้หลายรูปแบบ พร้อมที่พักและพื้นที่บริการโดยรอบอย่างสมบูรณ์  โดยการประชุมแบบบรรยายจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium และการนำเสนอแบบโปสเตอร์จัดขึ้นบริเวณโดยรอบเช่นกัน

 สถานที่จัดประชุม

4

3

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 มีพื้นที่เพียบพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน มีห้องประชุมพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน มีห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน มีห้องทดลองสำหรับจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 

การเดินทาง

          เนื่องจากบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถขนส่งสาธรณะหรือรถบัสผ่าน มีพียงรถบัสเพียงสายเดียววิ่งผ่านสถานที่ใกล้เคียง นั่นก็คือ รถบัสสาย 510 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถนนพหลโยธิน - ถนนวิภาวดีรังสิต - สนามบินดอนเมือง - ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต)) แต่จุดจอดจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) หากเดินทางด้วยวิธีนี้ ท่านจะต้องเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยฯ มายังบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (ซึ่งอยู่ใกล้กัน) ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น การเดินทางด้วยรถส่วนตัว Taxi หรือ Grab Car น่าจะสะดวกที่สุด

 

แผนที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

2

Google map : https://goo.gl/maps/ZTBfjDQtc2tdLNSA7

ที่อยู่ : ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 130 พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2590 7100
อัตราค่าห้องพัก
ห้องพัก 2 เตียง ราคา 800 บาท (ค่าห้องพัก) หรือ 1,000 บาท (ค่าห้องพัก+อาหารเช้า)
ห้องพัก 4 เตียง ราคา 1,200 บาท (ค่าห้องพัก) หรือ 1,500 บาท (ค่าห้องพัก+อาหารเช้า)
Website : http://www.nstda.or.th/tcc

 

โรงแรมข้างเคียง

 1. โรงแรมดีลักซ์ ธรรมศาสตร์ อพาร์ตเมนท์ อัตราค่าที่พัก ~900 บาท

  โทรศัพท์ : 02 151 4000

  แผนที่ : https://g.page/DLUXXTU?share

  1

 2. โรงแรม : iRESIDENCE HOTEL PATHUMTHANI อัตราค่าที่พัก 900 - 1,200 บาท
  โทรศัพท์ : 090 052 6666
  แผนที่ : https://g.page/iResidenceHotel?share

  5