กล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์

[ 1 ] กล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว กล้องโทรทรรศน์พื้นฐานที่ใช้ในการจัด กิจกรรมให้กับเด็กและนักเรียนที่มาเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

cco camera education 1

กล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว


 [ 2 ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว และ 5 นิ้ว กล้องโทรทรรศน์สำหรับใช้ในการอมรมโครงการต่างๆ ในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

cco camera education 2

กล้องโทรทรรศน์หักเหแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว


[ 3 ] ชุดประกอบกล้องโทรทรรศน์ เพื่อเรียนรู้การประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง

cco camera education 3

ชุดประกอบกล้องโทรทรรศน์