ติดต่อเรา


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

cco icon point

เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190

cco icon phone


โทรศัพท์. (+66) 038-589395 , 084-0882264
โทรสาร. (+66) 
038-589396

cco icon facebook @NARITCCO