ติดต่อเรา


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

cco icon point

เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190

cco icon phone


โทรศัพท์. 038-589395 , 084-0882264
โทรสาร. 
038-589396

cco icon facebook @NARITCCO

 

หน่วยงานภายใน

งานบริการวิชาการ     
โทร. 053-121268-9 ต่อ 632       

งานประชาสัมพันธ์      
โทร. 053-121268-9 ต่อ 635      

งานการเงินและบัญชี      
โทร. 053-121268-9 ต่อ 633