การให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

        การให้บริการวิชาการ เน้นสร้างความตระหนักและสื่อสารดาราศาสตร์ไปสู่สาธารณะชน ครอบคลุมกลุ่ม   เป้าหมายทุกระดับ ทั้งเด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ ประชาชนทั่วไป และนักดาราศาสตร์สมัครเล่น เพื่อสร้าง      แรงบันดาลใจ กระตุ้นความสนใจ ยกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกิจกรรม ที่จัดขึ้นได้คำนึงถึงเนื้อหาที่เหมาสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น

•  ให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
  จัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
  สนับสนุนการทำงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
  จัดอบรมครูดาราศาสตร์
  จัดกิจกรรมดูดาว สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า

วัน – เวลา เปิดบริการ

 

   กิจกรรมและการให้บริการ   


ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล
   ชมภาพยนต์ดาราศาสตร์ พร้อมเรียนรู้ระบบสุริยะและกลุ่มดาว     


เปิดบริการ
อังคาร - อาทิตย์
( หยุดทุกวันจันทร์ )

อังคาร - ศุกร์

 11.00 - 12.00 น. และ 15.00 - 16.00 น.
 อัตราเข้าชมท้องฟ้าจำลอง


อาทิตย์


10.00 - 11.00 น.  และ 14.00 - 15.00 น.

บุคคลทั่วไป                50 บาท
นักเรียน/นักศึกษา       30 บาท  
  ( เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ภิกษุ สามเณร และผู้พิการเข้าชมฟรี )   


กิจกรรมดูดาว ( NARIT Public Night )

   การดูดาวและวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด 


ทุกวันเสาร์


18.00 - 22.00 น.
*** ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ***