การจัดเนื้อหาภายในหอดูดาว

ภายในหอดูดาว มีการให้บริการความรู้ดาราศาสตร์หลายส่วน ประกอบด้วย

cco edu service 1

นิทรรศการดาราศาสตร์ จัดแสดงในรูปแบบชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 14 เรื่องทางดาราศาสตร์ ที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯคิดและพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จับต้อง ทดลอง  เห็นผลการทดลอง และเข้าใจด้วยตนเอง


pasted image 1

อาคารฉายดาว / ท้องฟ้าจำลอง ใช้อธิบายเรื่องท้องฟ้า ดวงดาว ทรงกลมท้องฟ้าให้เป็นรูปธรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจดาราศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และท้องฟ้าจำลองสามารถให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกช่วงวัย ทุกช่วงเวลา และทุกสถานที่ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจกับภาพดวงดาวบนท้องฟ้า ดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว ดาวเคราะห์ วัตถุในห้วงอวกาศลึก จากภาพยนตร์ทางดาราศาสตร์ด้วย 

        นอกจากเจ้าหน้าที่เราจะบรรยายให้กับผู้เข้ามาใช้บริการแล้ว ทางหอดูดาวยังเปิดโอกาสให้ ครู อาจารย์ นักศึกษา สามารถใช้ท้องฟ้าจำลองบรรยายให้กับนักเรียนประกอบการเรียนการสอนดาราศาสตร์ด้วยตนเอง เพื่อเชื่อมโยงการบรรยายไปสู่หลักสูตรการศึกษาในห้องเรียนได้อีกด้วย