ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13

 

 

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

2. กำหนดการ 

3. ข้อควรปฏิบัติ

4. จุดลงทะเบียนและจุดนัดหมาย