ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 14

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 14

 

 

          ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 120 คน ให้เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 13:00 – 15:30 น. สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและได้แจ้งการเดินทางกับผู้ประสานงานในแต่ละภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:00 – 15:00 น. จะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบัน เดินทางไปรับตามจุดหมาย รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจัดหวัดเชียงใหม่ (อาเขต)

             จุดนัดพบ บริเวณเสาธงหน้าสถานีขนส่ง แห่งที่ 3

             ติดต่อ นายวทัญญู แพทย์วงษ์             โทร. 062-2855287

  1. สถานีรถไฟเชียงใหม่

             จุดนัดพบ บริเวณหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่

             ติดต่อ นายเจษฎา กีรติภารัตน์            โทร. 087-5670389

  1. ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

             จุดนัดพบ บริเวณโถงต้อนรับผู้โดยสารขาเข้า

             ติดต่อ นายธนกร อังค์วัฒนะ               โทร. 087-5679657

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

 

 

 

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  2. กำหนดการ 
  3. ข้อควรปฏิบัติ 
  4. จุดลงทะเบียนและจุดนัดหมาย