ติดต่อเรา

NARIT map all

สำนักงานใหญ่

astro park

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ (+66) 053-121268-9
โทรสาร  (+66) 053-121250
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : www.facebook.com/NARITpage หรือ www.facebook.com/groups/NARIT/
Twitter: @NARIT_Thailand

Instragram: @NARIT_Thailand


สำนักงานประสานงาน กรุงเทพฯ

Ministry of Higher Education

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/47 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (+66) 02-3546652
โทรสาร  (+66) 02-3547013


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

nma

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร.(+66) 044-216254
โทรสาร (+66) 044-216255


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

cco

999 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
โทร. (+66) 038-589395
โทรสาร (+66) 038-589396


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

ska

79/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร. (+66) 074-300868