สมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการกระจายโอกาส 2566 คุณสมบัติ

<< หมดเขตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>

        โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากรายละเอียดข้างต้น และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้

  1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร)
  2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม)
  3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
  4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และการอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

กำหนดการรับสมัคร

  • หมดเขตส่งใบสมัคร                         31 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลการคัดเลือก                   7 เมษายน 2566
  • แจ้งการยืนยันการเข้าร่วม               7 - 11 เมษายน 2566
  • ประกาศรายชื่อ (Final)                    12 เมษายน 2566