จากพื้นพิภพสู่ห้วงอวกาศ

จากพื้นพิภพสู่ห้วงอวกาศ

00 001

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานวิทยาศาสตร์ชั้นนำ และสถาบันอุดมศึกษา รวม 12 แห่ง ภายใต้ #ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium: TSC)

NARIT จึงจัดทำชุดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ ชื่อ “จากพื้นพิภพสู่ห้วงอวกาศ: To the Moon and back” ฉบับประชาชนแบบอ่านง่ายๆ มาฝากกัน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ก็สามารถอ่านได้ครับ

สำหรับบทความชุดแรกว่าด้วย Basics of Space Flight  มีเนื้อหา  6 ตอน ได้แก่

Read more ...

Ep 1. เราเดินทางในอวกาศได้อย่างไร

Ep 1. เราเดินทางในอวกาศได้อย่างไร

Read more ...

Ep 2. จะส่งจรวดออกไปนอกโลก ต้องใช้อะไรบ้าง?

Ep 2. จะส่งจรวดออกไปนอกโลก ต้องใช้อะไรบ้าง?

Read more ...

Ep 3. ปราการด่านแรกของการไปอวกาศ: การออกจากชั้นบรรยากาศโลก

Ep 3. ปราการด่านแรกของการไปอวกาศ: การออกจากชั้นบรรยากาศโลก

Read more ...

Ep 5. การเปลี่ยนวงโคจรแบบโฮมันน์: วิธีไปให้ถึงดวงจันทร์

Ep 5. การเปลี่ยนวงโคจรแบบโฮมันน์: วิธีไปให้ถึงดวงจันทร์

Read more ...

Ep 6. Ion engine : เครื่องยนต์จิ๋วทรงประสิทธิภาพ

Ep 6. Ion engine : เครื่องยนต์จิ๋วทรงประสิทธิภาพ

Read more ...