ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

 ดาวน์โหลดประกาศ