ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ประจำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)