ประกาศ เรื่อง กำหนดการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 3 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)