ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

* แจ้งผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกท่าน (หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้การคัดเลือกดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้มีสิทธิรับการสอบเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตามบัญชีแนบท้าย ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันการเข้ารับการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://app.narit.or.th/dgas/confirm.html ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดประกาศ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)