ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)