ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม

ดาวน์โหลดประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)