ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาเครื่องมือทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์  ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)