ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน โครงการ Thai Space Consortium ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 3 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)