ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน โครงการพัฒนาเครื่องมือทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer)

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)