ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)