ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)