ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล้กทรอนิกส์) 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)