ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ MIS 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)