ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกลูกจ้างโครงการ TSC 2 อัตรา 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)