ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)